• Sempozyum 2018
  • Dünya Genelinden Üniversite Öğrencileri ve Eğitim Hakkı Üzerine Görüşler – X
  • Almanya, bir ABD sömürgesi mi? Koşullar savaşın hemen akabinde oluşturuldu – Dr. Wolfgang Bittner
  • Eğitim Haklarının Genişletilmesi Üzerine Düşünce ve Öneriler – Oksana Rodionova

2014 Politeknik by alp.