SEMPOZYUM 2014

toplu resim

Türkiyeli Göçmenlerin Göç Alan Ülkelerde Eğitim Durumu ve Toplumsal Koşulları Sempozyumu 25 Ekim’de Düzenlendi

PoliTeknik Gazetesi ve Çokyönlü Eğitim Derneği 25 Ekim’de Duisburg Essen Üniversitesi’nde, farklı ülkelerde yaşayan Türkiyeli göçmenleri konu alan uluslararası sempozyumunu düzenledi. “Türkiyeli göçmenlerin Göç Alan Ülkelerde Eğitim Durumu ve Toplumsal Koşulları” başlığı altında gerçekleştirilen etkinlikte açılış konuşmalarını Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Bilimsel Direktör Yardımcısı Prof. Dr. Dirk Halm, Almanya Türk Toplumu Eşbaşkanı Safter Çınar ve Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu Başkanı Yücel Tuna yaptı. Kuzey Ren Vestfalya Eğitim Bakanı Sylvia Löhrmann da ikinci oturumun akabinde tüm katılımcılara seslendiği bir selamlama konuşması ile sempozyuma katıldı… DEVAMINI OKU>>

AFİŞ & PROGRAM

ÖZGEÇMİŞLER

1. OTURUM (ALMANYA - AVUSTURYA - İSVİÇRE)

LENGYEL

Prof. Dr. Drorit LENGYEL

Hamburg Üniversitesi – Almanya

10 Ekim 2011’den itibaren: Hamburg Üniversitesi eğitimbilimleri bölümünde W2-profesörü; çalışma alanı çokdillilik bağlamında eğitim ve öğretim.

4/2010-09/2011: Köln Üniversitesi’nde asistan profesör; ağırlıklı çalışma alanı “İki ve Çokdillilik Bağlamında Dil Tanılamaları”.

12/2008-03/2010: Köln Üniversitesi “Tanılama ve Destek Merkezi’nde (ZeDiF)”, “İki ve Çokdillilik Bağlamında Dil Tanılamaları” alanında akademik işlerden sorumlu öğretim görevlisi; ağırlıklı çalışma alanı “dil tanılama testleri”.

09/2009-12/2009: Hamburg Üniversitesi “Göç Kökenli Çocuk ve Gençlerin Desteklenmesi (FörMig)” model programı kapsamında, “tanılama ve temel oluşturma amaçlı destek” alanında serbest bilimsel kadro.

08/2005-08/2009: Federal Yönetim ve Eyaletler Ortak Komisyonu’nun (BLK) Hamburg Üniversitesi’nde yürütülen “Göç Kökenli Çocuk ve Gençlerin Desteklenmesi (FörMig)” model programı kapsamında bilimsel kadro. Çalışma konusu: “Bireysel dil tanılaması temelinde dil desteği”.

04/2005-10/2005: Köln Üniversitesi’nde yürütülen “ Köln İkidilli Çocuk Yuvalarının Değerlendirilmesi” araştırma projesinde bilimsel kadro.

2008: Münih Üniversitesi Psikoloji ve Pedagoji Fakültesi’nde felsefe alanında doktora tezi

DORIT GRIGA

Dorit GRIGA M.A.

Bern Üniversitesi – İsviçre

1978 doğumlu olan Dorit Griga Berlin Hür ve Madrid Otonom üniversitelerinde siyasal bilimler, milli ekonomi ve iletişimbilim bölümlerini okudu (M.A.). Yükseköğrenimi sırasında yaklaşık dört yıl boyunca Berlin Bilim Merkezi İş Piyasası ve İstihdam Politikaları Bölümü’nde (WZB) çalıştı. Öğreniminin ardından ilkin Gütersloh’da Bertelsmann Vakfı’nın “ELLI – European Lifelong Learning Indicators” Projesi’nde görev aldı, sonrasında iki yıl süreyle Hannover Alman Yüksekokul ve Bilim Araştırmaları Enstitüsü’nde çalıştı. Bu süre zarfında “Equnet – Enhancing Access Through a Focus on Equity” Projesi’nde etkin oldu. 2010’dan bu yana Bern Üniversitesi’nde doktora öğrencisi ve akademik asistan olarak görev yapmaktadır.

Ağırlıklı çalışma alanları şunlardır: Eğitim ve göç, iş piyasası araştırmaları, uluslar arası karşılaştırmalı eğitim araştırmaları. Bazı yayınları: Dorit Griga ve Andreas Hadjar, 2014. “Migrant Background and Higher Education Participation in Europe. The Effect of the Educational Systems”, in: European Sociological Review, 30 (3), 275-286.

2. OTURUM (HOLLANDA - FRANSA - BELÇİKA)

Kutlay Yagmur

Prof. Dr. Kutlay YAĞMUR

Tilburg Üniversitesi – Hollanda

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezundur. SydneyMacquarie Üniversitesindedilbilim üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Avustralya’nın Charles Sturt Üniversitesinde öğretmen yetiştirme üzerine ikinci yüksek lisans diplomasını aldı. Macaquarie Üniversitesinde doktora çalışmasına başladı. Doktora tezi olarak Avustralya’daki Türk göçmenlerin anadili korunumu ve yitimi konulu bir çalışma yaptı. Doktora tezini Hollanda’nın Nijmegen Üniversitesi’nde savundu.

1993 ve 1996 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce öğretmenliği bölümünde öğretim elemanı olarak çalıştı.

1996 yılında Tilburg Üniversitesinde Avrupa’da Türkçe Çalışmaları bölümünü kurmak üzere Hollanda’ya geldi. Halen Tilburg Üniversitesinde öğretim üyesi ve araştırmacı olarak çalışmaktadır.

2009 yılında Fransa’nın Rouen Üniversitesi’nde misafir profesör olarak dört ay süreyle araştırma yapmıştır.

Bilimsel çalışmalarının dışında Batı Avrupa’da Türk kimliğinin ve dilinin yaşatılması için çalışmalar yapan Yağmur, etkin bir sivil toplum örgütü olan Hollanda Türkçe Eğitim Vakfı’nın da başkanlığını yürütmektedir. Dr. Yağmur, ODTÜ Tekno-Kentte faaliyet gösteren Cito Türkiye test geliştirme merkezinin Türkçe grup başkanlığını yürütmektedir. Yağmur’un son projesi Türk göçmenlerin bulundukları ülke kültürlerine uyumları ve dilsel-kültürel değişimleri üzerinedir.

Çalışma Alanları:

Hollanda ve Batı Avrupa’da Türkçe çalışmaları, anadili öğretimi, dil planlaması, ölçme ve değerlendirme, program geliştirme, toplum dilbilim ve dil edinimi.

Mehmet Ali Akinci

Prof. Dr. Mehmet Ali AKINCI

Rouen Üniversitesi – Fransa

Prof. Dr. Mehmet Ali Akıncı,Ocak 1981’de, 12 yaşında Fransa’ya gelmiş, Lisans ve Yüksek lisans eğitimini Dilbilim alanında Stendhal Grenoble 3 ve Doktorasını Lyon 2 Lumière Üniversitelerinde gerçekleştirmiştir. 1 Ekim 2000 tarihinde önce Rouen sonrası da Lyon 2 üniversitelerinde araştırmacı olarak çalışmak üzere Fransa Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi’ne (CNRS) girmiştir. Başlıca araştırma alanları, ikidilli çocuklarda dil edinimi/gelişimi ve göç ortamlarında dil temaslarını ilgilendirmektedir. 2010-2013 yılları arasında Fransa ANR ve Almanya DFG destekli “Fransa ve Almanya’daki Türk kökenli ikidilli çocuk ve gençlerin Dil 1, Dil 2 ve Dil 3’lerinde sözlü ve yazılı yeteneklerinin gelişimi” adlı araştırma projesini yürütmüştür. Eylül 2012 yılında Profesör ünvanını almış olup, şu an dil edinimi ve ikidillilik konularında Fransa Rouen Üniversitesi Dilbilim Bölümü’nde ders vermektedir.

ALTAY

Dr. Altay A. MANÇO

IRFAM Enstitüsü – Belçika

Dr. Altay A. MANÇO sosyal psikoloji dalındaki doktorasını Liège Devlet üniversitesinde (Belçika) tamamlamıştır; göçmen grupların toplumsal uyumlarını inceleyen birçok bilimsel araştırmanın yazarı ve Batı Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde, bu alanlarda aktif birçok kurum ve kuruluşun uzman danışmanıdır. 1996 yılında yine Belçika’nın Liège Kenti’nde Fransızca adı ile Institut de Recherche, Formation et Action sur les Migrations (IRFAM – www.irfam.org)’u kurmuştur. Bunu Türkçeye “Göç Tetkik, Eğitim ve Uygulama Enstitüsü” (GÖÇ-TE) olarak çevirebiliriz. GÖÇ-TE, kültür ve eğitim alanlarında geniş bir kitleye hitap eden araştırmacılar ve uygulama uzmanları tarafından yapılandırılmıştır. Enstitü, bir yandan toplumsal psikoloji dalında elde edilmiş araştırma verilerini sosyal yardım ve eğitim alanlarına uygularken, öte yandan toplumsal uyum, psikolojik gelişme ve kültürler ve kitlelerarası ilişkiler konularında pratik çalışmalar yürütmektedir. Belçika’da ve Avrupa’nın diğer bölgelerinde yaşayan göçmen toplulukların gelişimi ve özellikle bu gelişmenin getirmiş olduğu kültürel ve kimliksel değişimler, sosyal ve psikolojik uyum olasılıkları enstitünün ilgi alanlarını oluşturan başlıca konular arasındadır.

3. OTURUM (İNGİLTERE-DANİMARKA-İSVEÇ&FİNLANDYA)

TOZUN ISA

Dr. Tözün İSA

Metropolitan Üniversitesi – İngiltere

Kıbrıs doğumlu olan Dr. Tözün İsa, ilk ve orta eğitimini Lefkoşa’da tamamladıktan sonra 70’li yıllarda ailesi ile birlikte İngiltere’ye yerleşmiş ve 1985 yılında South Bank Üniversitesi’nden öğretmen olarak mezun olmuştur. Dr. İsa 12 yıllık öğretmenlik yaşamından sonra çeşitli yerel eğitim kurumlarında danışman olarak çalışmış ve 2003 yılından itibaren Londra Metropolitan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2007’de beri Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Çokdillik Merkezi’nin (Centre for Multilingualism in Education) Direktörlük görevini sürdüren Dr. İsa’nın çalışmaları arasında “Türkçe konuşan çocukların eğitimi”, “çiftdilli eğitim” ve “azınlık grupların eğitimi” yer almaktadır.

Bu konularla ilgili birçok araştırma yapmış, makale ve kitap yayımlamıştır. Türk ve Kürt çocuklarının eğitimleri konulu doktora çalışmasını temel alan Talking Turkey (1985) adlı ilk kitabı Trentham baskısı ile yayınlanmış, daha sonra meslektaşı Alayne Öztürk ile çokdilli sınıflardaki pedagojik yaklaşımları temel alan çalışması Practical Bilingual strategies in Multilingual classrooms (çokkültürlü sınıflarda çiftdilli stratejiler) 2008 yılında basılmıştır.

PEREZ

Susanne JACOBSEN PÉREZ

Roskilde Üniversitesi – Danimarka

Schleswig-Holstein doğumlu ve ikidilli olan Jacobsen Pérez, bu bölgede yaşayan Danimarkalı azınlığın bir üyesidir. Danimarka Roskilde Üniversitesi’nde eğitimbilim ve kültürlerarası araştırmalar alanında yüksek lisans yapmıştır. Şu an Roskilde Üniversitesi’nde, Yaşam Boyu Öğrenim Doktor Adayı Okulu’nda doktora tezini hazırlamaktadır. Tez konusu: “Çok mu geç? Genç Mülteci ve Göçmenlerin Danimarka Eğitimi Sistemi’ne Yerleştirilmesinde Yatay Geçişi Sağlayan Derslerin Önemi”.

Susanne Pérez’in ilgi duyduğu araştırma konusu etnik/ulusal azınlıkların kamusal eğitim sistemlerinde eşitliğidir. 2003 ve 2007 yılları arasında anadilinin ders dili ve İspanyolcanın ikinci dil yapılması ve yüksek kırsal bölgelerdeki ilkokullarda kültürlerarası derslerin oluşturulması için Perulu Quechua Azınlığı’na bağlı öğretmenlerle işbirliği yapmıştır. Bu bağlamda okul uygulamalarının dekolonizasyonu temel konulardan biri olmuştur. 2003 öncesi ve 2007 sonrasında Danimarka’da özellikle entegre dil/içerik dersleri ve ilkokul derslerinde etnikleştirme süreçleri üzerinde çalışmıştır.

2014 sommar 048 (2)

Eija KUYUMCU

Stockholm Üniversitesi – İsveç

Öğretmenlik mesleğine 70’li yıllarda başladı. Stockholm Belediyesi’nde yetişkinlere okuma-yazma eğitimi verilen kurumda, İsveççe temel eğitim verdi.

Stokholm Üniversitesinde, 80’li yıllarda “İkidillilik Araştırma Merkezi”nde proje asistanı olarak görev alan Eija Kuyumcu, aynı zamanda öğretmenlere yönelik üniversite kurslarında ders vermeye başladı.

Daha sonra Stockholm Okullar İdaresi’ne bağlı “ Çokdillilik Araştırma Enstitüsü”nde uzun yıllar çalıştı. Oradaki görevi kapsamında öğretmenlere meslekiçi eğitim seminerleri hazırlamak da bulunuyordu. Öğrencilerin ikidilli gelişimini sağlayabilmek için, bu öğrencilerin yazım örneklerini inceledi ve değerlendirdi.

Şu anda İsveç-Stokholm Üniversitesi’nin “ İsveç Dili ve Çokdillilik” Bölümü’nde doktora tezini hazırlamaktadır.

Eija Kuyumcu’nun tez çalışması, 12-16 yaş arasındaki öğrencilerin iki dilde, hem Türkçe hem de İsveççe yazma becerilerinin gelişmesi üzerinedir.

4. OTURUM (ABD-KANADA-AVUSTRALYA)

ERCAN

Doç. Dr. Zeynep IŞIK-ERCAN

Rowan Üniversitesi – ABD

Doçent Dr. Zeynep Işık-Ercan okul öncesi ve ilköğretim eğitimi alanında Amerika Birleşik Devletleri’nde Indiana Universitesi-Purdue Üniversitesi’nde okul öncesi eğitimi öğretmen yetiştirme programında eğitim vermektedir. Araştırma konuları arasında göçmen çocuklarının eğitimi, okul öncesi ve ilköğretim alanında fen bilgisi ve teknoloji eğitimi, öğretmen eğitimi bulunmaktadır. Son araştırma projeleri arasında Türk göçmen çocuklarının ve ailelerinin eğitimle ilgili deneyimleri ve görüşleri, Burmalı mülteci çocuklarının Orta Batı Amerika’daki adaptasyon ve eğitim süreçleri, ve üç boyutlu teknolojilerin çok kültürlü ilkokul öğrencilerinin fen eğitimine ve motivasyonuna katkısı yer almaktadır. Işık-Ercan, 2014 yılında Indiana Eyaleti’nin Erken Çocukluk Eğitimi Derneği tarafından yılın üniversite öğretim üyesi ödülüne layık görülmüştür.

Burcu Yaman Ntelioglou

Dr. Burcu YAMAN NTELİOGLOU

Toronto Üniversitesi – Kanada

Brandon Üniversitesi (Kanada), Eğitim Fakültesi Öğretme ve Öğrenme Pedagojisi Bölümü’nde öğretim üyesidir. Doktora sonrası araştırma ve doktora eğitimini Toronto Üniversitesi, Ontario Eğitim Çalışmaları Enstitüsü’nde tamamlamıştır, York Üniversitesi’nde eğitimbilimleri alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Hem öğretmen eğitimi hem de lisans eğitimi programlarında ders vermektedir. Çalışmaları göç, çok kültürlülük ve çok dillilik bağlamında dilsel ve kültürel olarak farklılık gösteren öğrencilerin eğitimine; ikinci/ek dil pedagojisine; şehir okullarına; kolektif, topluluk temelli, katılımcı ve dijital araştırma metodolojilerine odaklanmıştır.

INGLIS

Prof. Christine INGLIS

Sydney Üniversitesi – Avustralya

Christine Inglis, Avustralya ve diğer bölgelerdeki Türk ve diğer göçmen topluluklar üzerine uzun yıllardır araştırma yapan bir sosyologdur. Ayrıca Sydney Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’ne bağlı olan Çokkültürlülük ve Göç Araştırmaları Merkezi’nin direktörüdür. Türk göçmenler üzerine çeşitli yazılar yazmıştır;

Making Something of Myself…”Educational Attainment and Social and Economic Mobility of Turkish Young People in Australia (1992) J. Elley ve L. Manderson ile birlikte, editor S. Akgönül ve S. de Tapia

“Turks Abroad:   Settlers, Citizens, Transnationals” International Journal on Multicultural Societies cilt. 11 no.2 (2009)

Türkiye to Australia: Turkish Settlement in Victoria (2011).

Şu anda Sage Journals için Uluslararası Göç ile ilgili bir el kitabını yayına hazırlamakta ve Avrupalı meslektaşlarıyla Avustralya ve Avrupa’daki ikinci kuşak Türklere ilişkin karşılaştırmalı bir çalışma yazmaktadır.

2014 Politeknik by alp.

Diese Webseite verwendet Cookies, um die Bedienfreundlichkeit zu erhöhen. Weitere Information

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen